GRAFIČKI DIZAJN - :: Dobro došli :: BUMERANG - MARKETING :: Paraćin ::

Idi na sadržaj

Glavni meni

USLUGE


Grafičkim dizajnom se putem likovno-grafičkog izražavanja i uz odgovarajuća tehnička sredstva ostvaruje kvalitet savremene vizuelne komunikacije. Kao kreativna, stvaralačka delatnost predstavlja sintezu elemenata iz različitih naučnih oblasti i to: psihologije, sociologije, ekonomskih nauka, tehničkih disciplina i estetike.

U našoj ponudi je kreiranje kompletnog vizuelnog indetiteta i izrada knjige standarda, kao i dizajn plakata, oglasa, zaštitnih znakova, vizit kartica, memoranduma, dizajn ambalaže i likovno-grafička oprema knjiga, novina i časopisa.

Zbog toga što je naš dizajn proizvod dugog i posvećenog procesa proučavanja, garantujemo jasnoću i sigurnost izraza Vaših želja i ciljeva.
Iako je grafički dizajn usmeren ka zadovoljavanju potreba potrošačkog društva to ne mora biti krajni cilj. U proizvodima i delima materijalne i duhovne kulture vidimo mogućnosti za humanizaciju pojedinca i društva.

 
Nazad na sadržaj | Povratak na glavni meni